GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Interestingness 2022 – trends in the visual arts

 

The population on Earth has reached 8 billion people. Official. Probably a quarter flirts with the idea of artistic creation and another quarter must appreciate the first ones. The digital onslaught is a virtually endless supply of works from various fields of visual arts, contemporary creators looking for good places in a Pantheon that is visibly and officially democratizing.

 

 

That is why a selection attempt is the rescue from drowning, an objective redirection towards consumers being a top task in managing the plethora. The year 2022 ended with confusing and brilliant conclusions, which surprise with the energy of the artists but also the dynamics of the objectives or concepts.

 

 

A very brief synthesis of the world of contemporary art reveals:

– the gigantic offer of art, channeled to the viewer or buyer in multiple ways: museums, galleries, specialized websites, social networks;

– the ever-increasing sums of money, the art market being dominated by prices that some consider obscene;

– the permanent increase in the importance of NFTs, many museums and galleries joining the cryptographic art;

– the shift of emphasis towards women creators, who demonstrate freshness, courage, talent and political and cultural significance;

– an increasingly younger average age of artists and their interest in exploring themes such as identity, cultural history and personal narratives;

– the use of digital art and the latest achievements of artificial intelligence;

– an in-depth taxonomy of how art plays with ideas of reproduction, gender identity and split images.

 

 

Interestingness 2022 – tendinţe în artele vizuale

Populaţia de pe Terra a ajuns la 8 miliarde de oameni. Oficial. Probabil că un sfert cochetează cu ideea de creaţie artistică şi alt sfert trebuie să-i aprecieze pe primii. Asaltul digital este o ofertă practic fără de sfârşit, de lucrări din diverse domenii ale artelor vizuale, creatorii contemporani  căutând locuri bune într-un Panteon care se democratizează vizibil şi oficial.

 

 

De aceea, o încercare de selecţie este salvarea de la înec, o redirecţionare obiectivă spre consumatori fiind o sarcină de top în gestionarea pletorei. Anul 2022 s-a încheiat cu concluzii derutante şi strălucitoare, care surprind prin energia artiştilor dar şi dinamica obiectivelor sau conceptelor.

 

 

O  foarte scurtă sinteză a lumii artei contemporane relevă:

– oferta gigantică de artă, canalizată spre spectator sau cumparător pe căi multiple: muzee, galerii, site-uri specializate, reţele sociale;

– sumele de bani din ce în ce mai mari, piaţa artei fiind dominată de preţuri pe care unii le consideră obscene;

– creşterea permanentă a importanţei NFT-urilor, multe muzee şi galerii aderând la arta criptografică;

– schimbarea punctului de greutate spre creatorii femei, acestea demonstrând prospeţime, curaj, talent şi semnificaţie politică şi cultural;

– o medie de vârstă din ce în ce mai mică a artiştilor şi interesul lor în a explora teme precum identitatea, istoria culturală şi narațiunile personale;

– utilizarea artei digitale şi ultimile realizări de inteligenţă artificial;

– o taxonomie aprofundată a modului în care arta se joacă cu ideile de reproducere, identitate de gen și imagini divizate.

 

 

Surse: instagram; facebook; washingtonpost.com; magazine.artconnect.com; artshub.com.au

 

Posted by on ianuarie 1, 2023. Filed under COTIDIAN,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry