GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Atunci când arta e mai importantă ca moda – „Glen Luchford: Prada 96-98”

 

 

Motto:

Fotografiile pentru Prada au fost distractive. A fost prima dată când am avut bugetul și echipa să fac așa ceva. 

(Glen Luchford)

Glen Luchford s-a născut (1968), pe malul oceanului, în celebra staţiune britanică Brighton, în prezent fiind naturalizat în California. El este specializat în “fashion photography” şi colaborează cu multe braduri celebre din acest domeniu.

Albumul său “Glen Luchford:Prada 96-98”, apare ca o chintesenţă a miraculoasei dar complicatei activităţi de fotograf în lumea designului vestimentar, a femeilor frumoase şi oamenilor celebri. Mult mai mult decât o simplă înregistrare comercială, imaginile create sunt pline de farmec şi picturalitate, atmosfera din ele rivalizând cu compoziţii celebre din istoria artei. Această carte este povestea colaborării cu binecunoscută firmă Prada, reprezentată de Miuccia Prada. În fotografii apar Amber Valletta, William Dafoe și Joaquin Phoenix, ultimii doi, celebri actori şi ambasadori iconici Prada.

Fotograful conturează şi un alt aspect important al imaginilor sale, adică trecerea de la fotografía pe film spre cea cea digitală. În acelaşi timp, prefigurând conceptul de post-internet, relevă legătura cu spaţiile virtuale, care s-au dovedit hotărâtoare în geneza albumului. Artistul comentează legat de motivarea sa editorială: “unul dintre motive (ale apariţiei albumului, n.n.) este că aproape în fiecare zi am fost etichetat într-o fotografie pe Instagram. Am realizat că sunt în circulație tot timpul. De ce nu? A fost o combinație în care toate elementele s-au reunit: ținuta potrivită, modelul potrivit, conceptul potrivit”. Pe de altă parte Glen Luchford ironizează “maşinăria” psiho-imagistica actuală: ”datorită digitalizării, fotografia a devenit un sport de grup: toată lumea se strânge în jurul ecranului devenind controlori – judecători.”

 

 

When art is more important than fashion – „Glen Luchford: Prada 96-98”

Motto:

The Prada pictures were fun. It was the first time I had the budget and the crew to do something like that.

(Glen Luchford)

Glen Luchford was born (1968), by the ocean, in the famous British resort of Brighton, currently living in California. He specializes in „fashion photography” and collaborates with many famous firs in this field.

His album „Glen Luchford: Prada 96-98” appears as a quintessence of the miraculous but complicated activity of photographer in the world of clothing design, beautiful women and famous people. Much more than a simple commercial recording, the images created are full of charm and pictoriality, the atmosphere in them rivalling famous compositions in art history. In this book is the story of the collaboration with the well-known company Prada, represented by Miuccia Prada. The photos show Amber Valletta, William Dafoe and Joaquin Phoenix, the last two, famous actors and iconic Prada ambassadors.

The photographer outlines another important aspect of his images, namely the border between film and digital photography. At the same time, foreshadowing the concept of post-internet, he reveals the connection with virtual spaces, which proved decisive in the genesis of the album. The artist comments on his social motivation: “one of the reasons (of the album’s appearance, n.n.) ​​is that every day I was tagged in a photo on Instagram. I realized I was in traffic all the time. Why not? It was a combination in which all the elements came together: the right outfit, the right model, the right concept”. On the other hand, Glen Luchford ironizes the current psycho-imaging „machine”: „thanks to digitalization, photography has become a group sport: everyone gathers around the screen becoming controllers – judges.”

 

 

Cuando el arte es más importante que la moda – „Glen Luchford: Prada 96-98”

Glen Luchford nació (1968), junto al océano, en el famoso balneario británico de Brighton, que actualmente vive en California. Se especializa en „fotografía de moda” y colabora con muchos famosos en este campo.

Su álbum „Glen Luchford: Prada 96-98” aparece como la quintaesencia de la milagrosa pero complicada actividad del fotógrafo en el mundo del diseño de ropa, mujeres hermosas y personajes famosos. Mucho más que una simple grabación comercial, las imágenes creadas están llenas de encanto y pictorialidad, la atmósfera en ellas rivaliza con composiciones famosas de la historia del arte. En este libro está la historia de la colaboración con la conocida empresa Prada, representada por Miuccia Prada. Las fotos muestran a Amber Valletta, William Dafoe y Joaquin Phoenix, los dos últimos, actores famosos e icónicos embajadores de Prada.

El fotógrafo destaca otro aspecto importante de sus imágenes, a saber, la frontera entre el cine y la fotografía digital. Al mismo tiempo, presagiando el concepto de post-internet, revela la conexión con los espacios virtuales, que resultó decisiva en la génesis del álbum. El artista comenta sobre su motivación social: “una de las razones (de la aparición del álbum, n.n.) ​​es que todos los días me etiquetaron en una foto en Instagram. Me di cuenta de que estaba en el tráfico todo el tiempo. ¿Por qué no? Fue una combinación en la que se unieron todos los elementos: el atuendo adecuado, el modelo adecuado, el concepto adecuado”. Por otro lado, Glen Luchford ironiza sobre la actual „máquina” de psicoimagen: „gracias a la digitalización, la fotografía se ha convertido en un deporte de grupo: todos se reúnen alrededor de la pantalla convirtiéndose en controladores, jueces”.

 

 

(Surse: artpartner.com; facebook; glenluchford.com; setantabooks.com)

Posted by on februarie 20, 2021. Filed under ARTE VIZUALE,FASHION,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry