GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

The bizarre bestiary on the beaches of the Bahamas

 

 

Tourists who tour Pig Beach (officially called Big Major Cay), one of the 360 islands in the Exuma Cays, are in for an amazing experience.

 The island itself is no more than 1.5 kilometers long and can be crossed on foot in an hour or two but has one of the largest influxes of visitors in this exotic Bahamian paradise. Under the blinding sun, on the sand you can meet the so-called „swimming pigs”, i.e. a micropopulation of pigs that live on the water’s edge, interact with tourists, who caress them, feed them and especially take photos with them.

 

 

How did they get to the island? Here the stories diverge, between the romantic legend of sailors who brought them by ship or how they saved themselves by swimming from a shipwreck during a storm. There is also a more „earthly” explanation that says that in the 90’s, the farmers moved the community’s pigs to Pig Beach on Big Major Cay, where the wind removed their smells from the village. Witnesses of visits to the „pigs of paradise” say that „the red pigs that walk on white sand and swim in turquoise water are strange but irresistibly photogenic”. Two American tourists who came specifically for the „swimming pigs” declared not seeing this place „It’s like going to Paris and not seeing the Eiffel Tower.”

On the other hand, some who do not allow themselves to be captured by the tourist miracle criticize the fact that when pigs are hungry they attack people or leave their feces in the water.

  „Animal attractions should have better guidelines and protocols to protect animals and provide more natural value,” says local environmentalist Keith Cooper. „If no educational value is provided, then there is very little reason to spend money on an experience that has diminished learning.”

 

 

Bizarul bestiar de pe plajele din Bahamas

Turiştii care fac un tur pe Pig Beach (numită oficial Big Major Cay), una dintre cele 360 de insule din zona Exuma Cays, au parte de o experienţă uimitoare.

Insula în sine nu are o lungime mai mare de 1,5 kilometri și poate fi traversată pe jos într-o oră sau două dar are unul din cel mai mare aflux de vizitatori din acest paradis exotic al Bahamasului. Sub soarele orbitor, pe nisip pot fi întâlniti aşa-zişii “porci înotători”, adică o micropopulaţie de porci care trăiesc pe malul apei, interacţionează cu turiştii, care îi mangâie, îi hrănesc şi mai ales fac fotografii cu ei.

 

 

Cum au ajuns ei pe insulă? Aici poveştile se diversifică, între legenda romantică a unor navigatori care i-au adus cu corabia sau cum s-au salvat singuri prin inot de la un naufragiu pe timpul furtunii. Există şi o explicaţie mai “pământeană” care spune ca prin anii ’90, fermierii au mutat porcii comunității la Pig Beach de pe Big Major Cay, unde vântul le-a îndepărtat mirosurile de sat. Martorii vizitelor la “porcii din paradis” spun că  “porcii roșii care merg pe nisip alb și înoată în apă turcoaz sunt ciudaţi dar irezistibil de fotogenici”. Doi turişti americani veniţi special pentru  “porcii înotători” au declarat a nu vedea acest loc  „Este ca și cum ai merge la Paris și nu ai vedea Turnul Eiffel.”

Pe de altă parte, unii care nu se lasă capturaţi de miracolul turistic critică faptul că porcii când sunt flămânzi atacă oamenii sau îşi lasa fecalele în apă.

 „Atractiile cu animale ar trebui să aibă linii directoare și protocoale mai bune pentru a proteja animalele și pentru a oferi mai multă valoare naturală”, spune ecologistul local Keith Cooper. „Dacă nu se oferă nicio valoare educațională, atunci există foarte puține motive pentru a cheltui bani pentru o experiență care a diminuat capacitatea de învățare.”

 

 

Surse: bahamas airt ours ; pinterest; Bahamas.com; tripadvisor; fodors.com

Posted by on februarie 4, 2024. Filed under HOME,IN CAUTAREA CHEFULUI PIERDUT,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry