GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

„Tightrope of Our Hope” or how art reminds us of the sadness of history (“Tightrope of Our Hope” sau cum arta ne aminteşte de tristeţea istoriei)

 

 

“Tightrope of Our Hope” sau cum arta ne aminteşte de tristeţea istoriei

Opera grafică a lui William Kentridge, expusă la Marian Goodman Gallery, este intitulată  “Tightrope of Our Hope”, şi este lucrată în cărbune, creioane colorate, tuş şi colaj pe hârtie. Această creaţie ne aduce aminte de un episod din al doilea război mondial, o cale de refugiu din Franţa către îndepărtată Martinica.

După căderea Franței în mâinile Germaniei în 1940, o cale de evadare pentru cei care fugeau de naziști din partea de sud a țării a fost cu vaporul de la Marsilia spre Martinica. Potrivit lui Eric T. Jennings, ruta Martinica a fost inițial încurajată de ministerul de externe al guvernului colaboraționist al Franței ocupate de germani, cunoscut sub numele de Guvernul de la Vichy. Ministerul era dornic să expulzeze indezirabilii, în special refugiații evrei. Jennings o numește o politică „cu față de Janus”,  alternând imperativele umanitare și xenofobe. În realitățile sumbre ale războiului, antisemitismul expulzării i-a salvat pe unii de la antisemitismul exterminării.

Ruta către Martinica a fost oprită de Aliați până în vara anului 1941.

William Kentridge a oferit această lucrare memoriei celor care au suferit în refugiul care însemna viaţă şi viitor. Unul dintre cei care au trăit  trista aventură, a descris  călătoria peste Atlantic drept un „lagăr de concentrare ersatz al mării”.

William Kentridge, născut în 28 aprilie 1955, la Johannesburg (Africa de Sud),  este artist vizual sud-african. Tehnicile sale sunt video, gravură, pictură, sculptură şi tapiserie iar temele preferate includ apartheid, colonialismul și nedreptatea socială.

 

„Tightrope of Our Hope” or how art reminds us of the sadness of history

William Kentridge’s graphic work, exhibited at the Marian Goodman Gallery, is entitled „Tightrope of Our Hope”, and is made in charcoal, colored pencils, ink and collage on paper. This creation reminds us of an episode from the Second World War, a refuge route from France to distant Martinique.

After France fell to Germany in 1940, one escape route for those fleeing the Nazis in the southern part of the country was by ship from Marseille to Martinique. According to Eric T. Jennings, the Martinique route was initially encouraged by the foreign ministry of the collaborationist government of German-occupied France known as the Vichy Government. The ministry was eager to expel undesirables, especially Jewish refugees. Jennings calls it a „Janus-faced” politics, alternating between humanitarian and xenophobic imperatives. In the grim realities of war, the anti-Semitism of expulsion saved some from the anti-Semitism of extermination.

The route to Martinique was blocked by the Allies until the summer of 1941.

William Kentridge dedicated this work to the memory of those who suffered in the refuge that meant life and future. One of those who lived through the sad adventure described the voyage across the Atlantic as an „ersatz concentration camp of the sea”.

William Kentridge, born on April 28, 1955, in Johannesburg (South Africa), is a South African visual artist. His techniques are video, printmaking, painting, sculpture and tapestry and his favorite themes include apartheid, colonialism and social injustice.

 ©Sud-Est Forum2023

Posted by on iunie 18, 2023. Filed under FOTOGRAFIA ZILEI,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry