GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Moments of the Gulliver International Animation Festival

 

 

The theatrical show is a wonderful source of entertainment as well as education, the stage raising the creativity of children and youth, at the same time introducing them to universal culture. Cultural ability combined with creative imagination are essential for the development of the young personality, regardless of the type of school they attend.

Already traditional, the Festival organized by the „Gulliver” Theater for Children and Youth from Galati, Romania, has been bringing national and international theatrical productions to the stage since 1995, demonstrating respect for the profession and for the audience.

The images presented in this album try to present, unfortunately too succinctly, the work of the participants in the May 2023 edition of the Gulliver International Animation Festival. For a week, dozens of troupes and theaters competed to show their wonderful openness to fantasy, in a unique and captivating experience for children, youth and their parents.

The days spent at the theater or at outdoor performances are moments of amazing experiences and many learning opportunities.

The 19th edition of the festival hosted various shows such as: „The Little Prince” from the Red Nose Society, „The Selfish Giant ” from the Theater for Children and Youth „Luceafărul” Iaşi, „Moș Nichifor” from ACT Theater from Bucharest, „Alice in Wonderland” and “Detectives on a Scale” from the Children’s and Youth Theater „Gulliver” Galați.

 

 

Momente ale Festivalului Internaţional de Animaţie Gulliver

Spectacolul teatral este o minunată sursă de divertisment dar şi de educaţie, scena înălţând creativitatea copiilor şi tineretului, în acelaşi timp introducându-i în cultura universală. Abilitatea culturală combinată cu imaginaţia creativă sunt esenţiale pentru dezvolatarea personalităţii tinere, indiferent de tipul de şcoală pe care o urmează.

Devenit deja tradiţional, Festivalul organizat de Teatrul pentru copii şi Tineret “Gulliver” din Galaţi, România, aduce pe scenă din 1995 producţii teatrale naţionale şi internaţionale, demonstrând respect pentru profesiune şi pentru spectatori.

Imaginile prezentate în acest album încearcă să prezinte, din păcate prea succinct, munca participanţilor la ediţia din mai 2023 a Festivalului Internaţional de Animaţie Gulliver. Timp de o săptămână, zeci de trupe şi teatre s-au întrecut să-şi arate acea deschidere minunată spre fantezie, într-o experienţă unică şi captivantă pentru copii, tineret şi părinţii lor.

Zilele petrecute în teatru sau la spectacolele în aer liber sunt momente ale experienţelor uimitoare şi multe oportunităţi de învăţare.

Ediţia a 19-a a festivalului a găzduit diverse spectacole cum ar fi: ”Micul Prinț – spectacol pentru oameni mari” de la Red Nose Society, ”Uriaşul Egoist” de la Teatrul pentru Copii și Tineret ”Luceafărul” Iaşi, ”Moș Nichifor” de la Teatrul ACT din București, ”Alice în Wonderland” și ”Detectivi pe portativ” de la Teatrul pentru Copii și Tineret ”Gulliver” Galați.

 

 

Photography by Cornel Gingăraşu

© Sud-Est Forum & Teatrul pentru Copii şi Tineret “Gulliver” Galaţi 2023

Posted by on mai 29, 2023. Filed under CULTURAL,EVENIMENT,HOME. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry