GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Critical approach to contemporary society through photography – Abordare critică a societăţii contemporane prin fotografie

 

 

The 20-year-old photographer from Alcala (Spain), Carlos Ladrón de Guevara, is an enthusiast who is now launching his project, „El Avance de la Regresión”.

His cultural concept wants to reflect the progressive dehumanization that we experience in today’s society. Inspired by the genius of Joel Peter Witkin and Cho Gi-Seok, Carlos declares: „the project „El Avance de la Regresión”, is a critique of technologies and the model of an accelerated society, uncontrolled and disconnected from the reality in which we live”. Why did he choose this title? It contextualizes the transit well throughout the pictorial, showing how the advance affects the character’s freedom.

Although the images appear dramatic, like a contemporary reinterpretation of Mad Max aesthetics, Carlos started with photography of nature, plants and places, taking make-up courses, currently being a student at an imaging school. Option for fashion photography? “I like to use fashion as a communication tool in photos, to help you understand what’s going on. In editorial photography you find a creative freedom that is difficult to achieve in other fields”, he tells us.

 

 

In an interview, when asked about his sources of inspiration, Carlos answered: „My experiences and society are what inspire me the most and give me the opportunity to think and create. It’s the moments of isolation and solitude that make me think more clinically and externally, being able to find different points of view when I’m happy.”

Sometimes enthusiasm and talent are not enough to ensure a decent living, the artist being forced to work in a clothing store…while studying and preparing the next project.

„El Avance de la Regresión” project: photography, creative direction, make-up, design-Carlos Ladrón de Guevara (@carlosladron); styling-Nuria López (@lopezlanuria); model-Sara Azana (@sara.azaana)

Sources: Instagram; neo2.com

 

 

Abordare critică a societăţii contemporane prin fotografie

Fotograful de 20 de ani din Alcala (Spania),  Carlos Ladrón de Guevara, este un pasionat care acum îşi lansează proiectul „El Avance de la Regresión”.

Conceptul său cultural doreşte să  reflecte dezumanizarea progresivă pe care o trăim în societatea de astăzi.  Inspirat de geniul lui  Joel Peter Witkin și Cho Gi-Seok, Carlos declara : “ proiectul  „El Avance de la Regresión”, este o critică a tehnologiilor și a modelului de societate accelerată, necontrolată și deconectată de realitatea în care trăim”. De ce a ales acest titlu? Contextualizează bine tranzitul pe parcursul pictorialului, arătând modul în care avansul afectează libertatea personajului.

Deşi imaginile apar dramatice, ca o  reinterpretare contemporană a esteticii Mad Max, Carlos a început cu fotografie de natură, plante şi locuri, având cursuri de make-up, în prezent fiind student la o şcoală de imagistică. Opţiunea pentru fotografia de modă?  “Îmi place să folosesc moda ca instrument de comunicare în fotografii, pentru a vă ajuta să înțelegeți ce se întâmplă. În fotografia editorială găsești o libertate creativă greu de realizat în alte domenii”, ne spune el.

Într-un interviu, la întrebarea legată de sursele de inspiratie, Carlos a răspuns: ”experiențele mele și societatea sunt cele care mă inspiră cel mai mult și îmi oferă oportunitatea de a gândi și de a crea. Momentele de izolare și singurătate sunt cele care mă fac să gândesc mai clinic și extern, putând găsi diferite puncte de vedere atunci când sunt fericit.”

Câteodată entuziasmul şi talentul nu sunt suficiente pentru a-şi asigura un trai decent, artistul fiind obligat să lucreze într-un magazin de îmbrăcăminte…asta în timp ce studiază şi pregăteşte următorul proiect.

Proiectul „El Avance de la Regresión”: photography, creative direction, make-up, design-Carlos Ladrón de Guevara (@carlosladron); styling-Nuria López (@lopezlanuria); model-Sara Azana (@sara.azaana)

 

 

Surse: Instagram; neo2.com

©Sud-Est Forum 2022

Posted by on august 15, 2022. Filed under FOTOGRAFIE,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry