GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

The woman, an eternal winner (Femeia, o veşnică învingătoare)

 

 

Sarajevo, June 1995. The city has been at war for 4 years, under siege. The wave of violence is becoming a real urban apocalypse. Hate and poverty, bullets and explosions make this place unimaginable. As a call to normalcy, Meliha Varesanovic, in heels and in a flowered dress, goes to work. Full of dignity and strength, she remains a symbol of beauty and endurance.

„I did not carry weapons, but I fought – with my defiance, with my dignity, with my refusal to flee – with all these things I fought. My demeanor and mannerisms were the way to tell armed men, „You will never win!”

What happened in Bosnia then? A war, also known as the Bosnia and Herzegovina War, an international armed conflict that took place from March 1992 to November 1995. The war was part of the break-up of Yugoslavia. Following the secession of Slovenia and Croatia from the Federal Socialist Republic of Yugoslavia in 1991, the Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina was multiethnic – inhabited mainly by Bosnian Muslims (44%), as well as Orthodox Serbs (32.5%) and Croatian Catholics (17%). ) – adopted a referendum on independence on 29 February 1992.

This was rejected by the political representatives of the Bosnian Serbs, who boycotted the referendum. Following the declaration of independence of Bosnia and Herzegovina (which gained international recognition), Bosnian Serbs, led by Radovan Karadžić and supported by the Serbian government of Slobodan Milošević and the Yugoslav People’s Army (JNA), mobilized forces inside Bosnia and Herzegovina. Herzegovina to secure a secure ethnic Serbian territory, then the war soon spread across the country, accompanied by savage ethnic cleansing.

Meliha Varesanovic’s photograph is the work of the British photographer Tom Stoddart, who was directly involved in this war, documenting the tragic and classic tragic event.

 

 

Femeia, o veşnică învingătoare

Sarajevo, iunie 1995. Oraşul este de 4 ani în plin război, în plin asediu. Valul de violenţe ajunge o adevarată apocalipsă urbană. Ura şi săracia, gloanţele şi exploziile  transformă acest loc într-un mod neînchipuit. Ca un apel la normalitate,  Meliha Varesanovic, pe tocuri şi cu rochie înflorată, merge spre locul de muncă. Plină de demnitate şi putere, ea ramâne un simbol al frumuseţii şi rezistenţei.

„Nu am purtat arme, dar m-am luptat – cu sfidarea mea, cu demnitatea mea, cu refuzul meu de a fugi – cu toate aceste lucruri am luptat. Comportamentul și felul meu de a mă îmbrăca, au fost modul de a le spune bărbaților înarmați “Nu veţi câștiga niciodată!”

Ce s-a întâmplat atunci în Bosnia? Un război, cunoscut și ca Războiul din Bosnia și Herțegovina, conflict armat internațional care s-a desfășurat din martie 1992 până în noiembrie 1995. Războiul a făcut parte din destrămarea Iugoslaviei. Ca urmare a secesiunii slovene și croate din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia în 1991, Republica Socialistă Bosnia și Herțegovina multietnică – locuită în special de bosniaci musulmani (44%), precum și de sârbi (32,5%) și catolici croaţi (17%) – au adoptat un referendum pentru independență la 29 februarie 1992.

Acest lucru a fost respins de reprezentanții politici ai sârbilor bosniaci, care au boicotat referendumul. În urma declarației de independenţă a Bosniei și Herțegovinei (care a obținut recunoașterea internațională), sârbii bosniaci, conduși de Radovan Karadžić și susținuți de guvernul sârb a lui Slobodan Milošević și Armatapopulară Iugoslavă (JNA), și-au mobilizat forțele în interiorul Bosniei și Herțegovinei pentru asigurarea unui teritoriu etnic sârb securizat, apoi războiul curând s-a răspândit în întreaga țară, însoțit de purificare etnică sălbatică.

Fotografia  Melihei Varesanovic este opera fotografului britanic Tom Stoddart, care s-a implicat direct în acest război, documentând sobru si clasic tragicul eveniment.

 

 

Posted by on martie 14, 2022. Filed under FOTOGRAFIA ZILEI,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry