GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

History in photographic images or how nostalgia can become delicious

Motto:

The Greek word for „return” is nostos. Algos meaning „suffering.” So nostalgia is the suffering caused by an unappeased yearning to return.

 Milan Kundera

Good times, hard times. The course of history can be hysterical, convulsive, dramatic or romantic. We are all the result of what happened before us. Even if we do not realize it, history is in us, hidden in the emotional or subconscious memory. Memory guides our destinies, and forgetting is combated by legends, myths, stories or, for about 100 years or so, by photographic documents.

 

 

Photography tries to bring objectivity and truth into a world that is carried by storm waves. An overwhelming phenomenon of the relationship between people, this method of fixing images on paper or more recently on digital media, enters the chapter „really important things”.

An inventory of old photographs brings us smiles or tears, dispelling the everyday and often dull linearity of contemporaneity.

 

 

Past life experiences shape the revealing moment, illuminating the epic with transcendental accents. That’s why we’ve put together (and will continue to do so) in an album, images of important moments or personalities to deal with our forgetfulness and to answer the question, „Who are we?” Can we thus fight the great Cioran who wrote: In the depths of his soul, man longs to regain the state he had before consciousness. History is just the detour it uses to get there.

 

 

Istoria în imagini fotografice sau cum nostalgia poate deveni delicioasă

Motto:

Cuvântul grecesc pentru „întoarcere” este nostos. Algos înseamnă „suferință”. Deci nostalgia este suferința cauzată de o dorință neliniștită de a reveni.

Milan Kundera

Vremuri bune, vremuri grele. Parcursul istoriei poate fi isteric, convulsiv, dramatic sau romantic.  Suntem cu toţii rezultatul a ceea ce s-a întâmplat înainte de noi. Chiar dacă nu ne dăm seama de asta, istoria este în noi, ascunsă în memoria emoţională sau subconştientă. Memoria ne îndrumă destinele, iar uitarea este combatută de legende, mituri, poveşti sau începând de vreo 100 si ceva de ani încoace, de documentele fotografice.

 

 

Fotografia încearcă sa aducă obiectivitate şi adevăr într-o lume care este purtată de valurile furtunii. Fenomen covârşitor al relaţiei între oameni, această metodă de a fixa imagini pe hârtie sau mai nou pe suport digital, intră la capitolul “lucruri cu adevarat importante”.

Un inventar al vechilor fotografii ne aduce zâmbete sau lacrimi, disipând linearitatea cotidiană şi de multe ori anostă a contemporaneităţii.

 

 

Experienţele de viaţă, din trecut, conturează clipa revelatorie, luminând epic  cu accente transcendentale. Iată de ce am adunat (şi o vom mai face şi de acum înainte) într-un album, imagini ale momentelor sau personalităţilor importante pentru a trata uitarea noastră şi pentru a mai răspunde la întrebarea “oare cine suntem?” Oare putem să-l combatem astfel pe marele Cioran care scria: “În adâncul sufletului său, omul năzuieşte să regăsească starea pe care o avea anterior conştiinţei. Istoria nu e decât ocolul pe care-l foloseşte ca să ajungă acolo”.

 

 

Posted by on ianuarie 16, 2022. Filed under CULTURAL,EVENIMENT,FOTOGRAFIE,FOTOGRAFIE,HOME,LUMEA FOTOGRAFIEI,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry