GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Voluntarily quarantined

 

 

During this year we have been in a social, cultural, financial, psychological impasse … The postmodernist collapse is deepening and biting the human being in a way that they are not used to.

Isolation has become a common ritual, which does not require us to stay at home, to learn the painful game of renunciation. In his struggle for survival and adaptation, people rediscover themselves, hidden talent coming to the surface, his primary needs acquire new contours and nuances. Uncertainty, swelling like a balloon, forces the cure of irony and self-irony, speculation forming permanent loops between irrational and comfortable empiricism.

These photographs try to describe everyone’s dialogue in self-discovery and using humour in overcoming cognitive-perceptual tensions. Personal distraction appears as a treatment through „comedians”, the valve that does not send into a playful and somewhat subversive narrative area.

Photos by Cornel Gingăraşu

 

 

De un an suntem într-un impas social, cultural, financiar, psihologic… Degringolada postmodernistă se adânceste şi muşcă din fiinţa umană într-un mod în care nu suntem obisnuiţi.

Izolarea a devenit un ritual, care ne obligă să stăm în casă, să învăţăm durerosul joc al renuţării. În lupta sa pentru supravieţuire şi adaptare, omul se redescoperă, talentele ascunse ieşind la suprafaţă, nevoile sale primare capată contururi şi nuanţe noi. Incertitudinea, umflându-se ca un balon, obligă la cura ironiei şi auto-ironiei, speculaţia formând bucle permanente între iraţional şi empirismul confortabil.

Aceste fotografii încearcă să descrie dialogul fiecăruia în descoperirea sinelui şi folosirea umorului în depăşirea tensiunilor cognitiv-perceptive. Distragerea personală, apare ca un tratament prin “comicării”, supapa care ne trimite într-o zona ludică şi oarecum subversivă narativ.

 

 

Fotografii de Cornel Gingăraşu

© Sud-Est Forum 2021

 

Posted by on aprilie 5, 2021. Filed under HOME. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry