GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Există viaţă şi în afara pandemiei – Interviu cu Daniela Lăcrămioara Capotă

 

 

Sud-Est Forum lansează o serie de interviuri numită “Există viaţă şi în afara pandemiei”

De un an viaţa noastră  socială, sanitară, culturală, financiară, suferă de o degradare constantă în ameninţarea globală a pandemiei. O ameninţare pe care omenirea nu a mai cunoscut-o de mult timp, o stare cioraniană,  un “rezumat al descompunerii”, moment când experimentăm cu succes anxietatea.

De aceea am iniţiat dialoguri cu oameni speciali, puternici, care reuşesc să se detaşeze de energia negativă, oameni care nu abdică de la carieră sau pasiunile lor.

Primul interviu ne prezintă o doamnă care are o slujbă, o casă, un soţ, două pisici dar care este însoţită de muzele sale. Zidul ei de apărare? Poezia, pictura, arta decorativă, pensula, peniţele, visarea…. şi ca sa o cităm: un spaţiu matematic al sensibilitătii.

Ce mărturie poate fi mai eficientă decât o diplomă venită din îndepartata Japonie, după o lungă călătorie cu vaporul? O diplomă-mărturie a talentului în haiku, pe care scrie : “Briza de primăvară în curtea şcolii cu nasul îndoit-avion de hârtie”.

Doamna intervievată este cunoscută în lumea artistică ca Daniela Lăcrămioara Capotă...superba Lăcrămioară, o lacrimă mică ce arată că simţirea nu va fi frântă, nu este melancolie bolnavă, nu este sfâşierea sufletului, ci forţă pură. Daniela Lăcrămioara Capotă, trage lumea pe dreapta, într-o imensă dorinţă de frumos. Exerciţiul său de supravieţuire ne face să admirăm o imensă sensibilitate feminină care dezvăluie graţios secretele sale, prin vers, acuarelă sau grafică.

Fiecare lună

Călătoreşte în altă grădină-calendar de perete

Legat de tema vieţii în afara pandemiei sau a rezistenţei la anxietate, am putea să-l cităm pe Pascal Bruckner care spunea într-un interviu:

Să menținem o perspectivă: aceasta nu este ciuma neagră și nici ocupația nazistă și cu atât mai puțin situația unui ostatic capturat de teroriști. Dar este provocarea noastră actuală și este fără precedent. Nu depinde de noi să cucerim această boală, ci cel mult doar să încetinim răspândirea ei. Partea noastră, în schimb, este să ne ridicăm la înălțime, indiferent ce se întâmplă. Fiecare zi este o luptă discretă împotriva îndoielii și descurajării. Este important, în perioade excepționale, să nu te lași să pleci, ci să continui „parcă” – să te îmbraci de parcă ar continua viața socială, să aranjezi casa ca și cum ar fi așteptați oaspeții, să decorezi camere, să pregătești mese delicioase – într-un cuvânt, a continua.

Mulţumim Danielei Lăcrămioara Capotă pentru interviu!

Mulţumim lui Adrian Mociulschi pentru înregistrarea video, sunet, set-up, montaj şi alte chestii tehnico-tactice!

 

 

Sud-Est Forum launches a series of interviews called „There is life outside the pandemic”

For a year now, our social, health, cultural and financial life has been suffering from a constant degradation in the global threat of the pandemic. A threat that humanity has not known for a long time, a Cioran state, a „summary of decomposition”, a moment when we successfully experience anxiety.

That is why we have initiated dialogues with special, strong people, who manage to detach themselves from the negative energy, people who do not abdicate from their careers or passions.

The first interview introduces us to a lady who has a job, a house, a husband, two cats but who is accompanied by her muses. Her defensive wall? Poetry, painting, decorative art, brush, pens, dreaming … and to quote it: a mathematical space of sensitivity.

What testimony can be more effective than a diploma from distant Japan after a long voyage? A diploma-testimony of talent in haiku, which reads: „Spring breeze in the schoolyard with a bent nose-paper plane.”

The interviewed lady is known in the art world as Daniela Lăcrămioara Capotă … the beautiful Lăcrămioara, a small tear that shows that the feeling will not be broken, it is not sick melancholy, it is not the tearing of the soul, but pure force. Daniela Lăcrămioara Capotă, pulls the world to the right, in an immense desire for beauty. Her survival exercise makes us admire an immense feminine sensibility that gracefully reveals her secrets, through verse, watercolor or graphics.

Every month

Travel to another  garden-wall calendar 

 

 

 

 

 

Posted by on aprilie 17, 2021. Filed under CULTURAL,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry