GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Cicatricile lichide ale Veneţiei: ”Acqua alta” în fotografiile lui  Matteo Chinellato

The liquid scars of Venice: „Acqua alta” in Matteo Chinellato’s photographs

Motto:

Streets flooded. Please advice. 

Robert Benchley

wound that will leave a permanent scar

Luigi Brugnaro, mayor of Venice

 

 

Water pours on the streets of the patrician city, scared tourists seek shelter, the tide rises, the wind produces waves in the famous San Marco square. This tragedy that strikes the city of lagoons is always repeated, the systematic observation of high waters according to scientific methods began in 1872, although some researchers anticipate this date on January 15, 1867 when an exceptional tide of +153 cm was detected. It was not until 1871 that the first tide gauge for the control of the tides in Venice was created. The institution dealing with these observations was the Institute of Science, Letters and Arts in Veneto.

The term acqua alta is a Venetian expression, later borrowed from Italian, which indicates the phenomenon of particularly pronounced tidal peaks that occur periodically in the northern Adriatic and with great intensity in the lagoon of Venice, so as to cause flooding in urban areas of Venice and Chioggia, much less often, from Grado and Trieste. The phenomenon is common especially in the autumn-spring period, with special weather conditions when combined with the sirocco winds, which blow from the Otranto Channel along the entire length of the sea basin, preventing regular water runoff or bora, which locally prevents the flow of lagoons and rivers on the Venetian coast.

Matteo Chinellato, a thoroughbred Venetian, passionate photographer, offers us a sweet-sour picture of the streets attacked by salt water that slowly destroys the splendor of this place. The inhabitants try to keep calm, to have their normal life, waiting for the angry water to leave and to repair their scars.

 

 

Cicatricile lichide ale Veneţiei: ”Acqua alta” în fotografiile lui  Matteo Chinellato

Motto:

Streets flooded. Please advise.

Robert Benchley

…rana care va lăsa o cicatrice permanentă

Luigi Brugnaro, primarul Veneţiei

Apa se revarsă pe străzile oraşului patrician, turiştii speriaţi îşi caută adăpost, mareea creşte, vântul produce valuri în celebra piaţă San Marco.

Această tragedie care loveşte oraşul lagunelor se repetă mereu. Observarea sistematică a apelor înalte în conformitate cu metodele științifice a început în 1872, deși unii cercetători  anticipează această dată in 15 ianuarie 1867 când a fost detectată o maree excepțională de +153 cm. Abia în 1871 a fost creat primul mareometru pentru controlul mareelor ​​din Veneția. Instituția care s-a ocupat de aceste observații a fost Institutul de Științe, Litere și Arte din Veneto.

Termenul acqua alta este o expresie venețiană, împrumutată ulterior din italiană, care indică fenomenul vârfurilor mareelor deosebit de pronunțate care apar periodic în nordul Adriaticii și cu o intensitate deosebită în laguna Veneției, astfel încât să provoace inundații în zonele urbane din Veneția și Chioggia și, mult mai rar, din Grado și Trieste. Fenomenul este frecvent mai ales în perioada de toamnă – primăvară, cu condiții meteorologice deosebite atunci când este combinat cu vânturile sirocco, care suflă de pe canalul Otranto de-a lungul întregii lungimi a bazinului mării, împiedică scurgerea regulată a apelor sau bora, care local împiedică scurgerea lagunelor și râurilor de pe coasta venețiană.

Matteo Chinellato, un veneţian pur-sânge, fotograf pasionat, ne oferă un tablou dulce-acrişor al străzilor agresate de apa sărată care distruge încet-încet splendoarea acestui loc.  Locuitorii încearcă să-şi menţină calmul, să aibă viaţa lor obisnuită, aşteptând apa furioasă să plece şi să îşi repare cicatricile.

 

 

Matteo declara:

Pentru mine, a fotografia Veneția înseamnă a păstra mereu în viață orașul în care m-am născut, arătând schimbările sale, pozitive sau negative, atmosfera sa  în mijlocul nopții,   ceață continuă, în plin soare de vară  sau când fotografiez artificiile Mântuitorului. Veneția mea s-a schimbat foarte mult, în copilărie mergeam pe străzi, pe câmpuri, la magazine cu bunicii mei, văd cum dispar piese istorice ale orașului, care nu se vor mai întoarce niciodată, iar acest lucru doare. Întrucât fotografia este un sistem de documentare a evenimentelor, pot vedea aceste schimbări prin fotografiile mele făcute de-a lungul anilor, în detalii foarte mici sau mari și prin urmare, documentez declinul Veneției, în special în ultimii ani. Dar încerc mereu să adun frumusețea orașului meu și vreau să am o bună amintire a orașului meu și să transmit toate acestea celor care se uită la fotografiile mele sau care le cumpără pentru a  le expune,  o amintire bună despre Veneția și unicitatea ei. Cei care spun că Veneția nu mai are nimic de oferit fotografic greșesc și asta o pot observa de fiecare dată când merg să “trag”, fie că este zi sau noapte, fie că este în timpul lui “acqua alta” sau în ceață.  Mereu  mă duc acasă cu o “lovitură” bună, demonstrând că Veneția are încă ceva de oferit și frumusețea ei va fi eternă .

 

 

Fotografii originale de Matteo Chinellato

(surse: pagina web personală: http://www.chinellatophoto.it ; wikipedia; http://live.comune.venezia.it/it)

Posted by on decembrie 12, 2020. Filed under FOTOGRAFIE,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry