GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Bienala Naţională “Camil Ressu” Galaţi 2020 – rezistenţă şi contratac la vremuri grele pentru artă

 

Renaşterea artei vizuale la Galaţi

 

 

În ultimul timp se vorbeşte de soarta artei într-un context dificil, rezistenţa ei în faţa lumii clătinându-se din cauza problemelor financiare, a derivei digitale şi mai nou din cauza politicii de barieră, cum spun francezii, adică a distanţării sociale.

Muzeele şi galeriile de artă din întreaga lume îşi văd vizitatorii şovăind în faţa intrării, mulţi iubitori ai frumosului preferând să stea în fotoliul de acasă, cu ochii în telefon sau tabletă.

Dar acum, când amenințarea unei pandemii a devenit o realitate pentru oamenii din întreaga lume, ce roluri au curatorii și artiștii ca răspuns psiho-social?

Însă, în mijlocul indiferenţei sau fricii, la Galaţi, se pregăteşte un proces de regenerare a artelor vizuale. În această vară, în data de 21 august, având loc o expoziţie gigant, numită Bienala Naționala de Artă ,,Camil Ressu” Galați.

 

 

La Bienala Națională de Artă „Camil Ressu” au putut participa artiști plastici, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din România (U.A.P.R.) și absolvenții universităţilor de artă din România. Cuprinde lucrări de pictură, sculptură și grafică.

Locul desfășurării acțiunii a fost Muzeul de Artă Vizuală Galați și Sala de expoziții a Filialei U.A.P.R. Galați „Nicolae Mantu”.

 

 

Bienala Națională de Artă „Camil Ressu” Galați 2020 Ediția I, beneficiază de un fond de premiere în valoare de 75.000 lei. Pentru fiecare secțiune au fost 10 nominalizări din care s-au desemnat cate 3 premii.

Lucrările premiate vor rămâne în patrimoniul Muzeului de Artă Vizuală Galați și vor fi expuse în noul sediu aflat, în prezent, în construcţie.

Câștigătorii  au fost stabiliți de un juriu format din academicianul Răzvan Theodorescu, criticul și istoricul de artă Pavel Șușară, sculptorul Cristian Paul Bedivan, David Sava, președintele U.A.P. Galați și Dan Basarab Nanu, directorul Muzeului de Artă Vizuală Galați.

Premiile primei ediții a Bienalei Naționale ,,Camil Ressu” Galați au fost câștigate de:

SECȚIUNEA PICTURĂ:

Premiul I – Marilena MURARIU, Filiala București, “Undeval” 120×130 cm, u/p;

Premiul II – Carmen POENARU, Filiala Bacău, “Rezonanță” 120×120 cm, acrilic/p;

Premiul III – Dalina BĂDESCU, Filiala București, “Întunecare” 90×90 cm, u/p.

 

 

SECȚIUNEA SCULPTURĂ:

Premiul I – Mihail BOTNARI, București, “Metamorfoză”, 90x160x55 cm, lemn;

Premiul II – Ana RUS, Filiala București, “Reverie”, 79x30x25 cm, bronz/piatră;

Premiul III – Marian PETRE, Filiala București, “Homo Virtualis”, 70x40x25 cm, lemn/metal.

 

 

SECȚIUNEA GRAFICĂ:

Premiul I – Zuzu CARATĂNASE, Filiala București, “Imago Mundi”, 70×50 cm, xilogravură;

Premiul II – Suzana FÂNTÂNARIU, Filiala Timișoara,“Manuscris pentru Ovidius”, 60×80 cm, xilogravură;

Premiul III – Adrian CORCĂCEL, Filiala Galați, “Reflexions ephemeres”, 100×80 cm, grafit pe hârtie.

 

 

În acelaşi timp se lucrează la noua clădire a Muzeului de artă vizuală, o clădire futuristă, care va adăposti minunatele colecţii aflate în proprietatea acestui muzeu. Cu acest muzeu, Galaţiul se poate înscrie cu mândrie pe harta culturală mondială.

În imagini sunt actualul sediu al Muzeului, cu vernisajul din 21 august şi clădirea nouă în construcţie.

 

 

Sud-Est Forum este alături de iubitorii de pictură, sculptură, grafică, pregătiţi să nu abandoneze emoţiile estetice şi cultura!

Fotografiile aparţin Muzeului de artă vizuală Galaţi şi lui Adrian Mociulschi

 

 

“Camil Ressu” National Biennial Galaţi 2020 – resistance and counterattack in hard times for art

Lately, the fate of art has been talked about in a difficult context, its resistance to the world faltering due to financial problems, digital drift and more recently due to barrier policy, ie social distancing.

Museums and art galleries around the world see their visitors hesitating in front of the entrance, many lovers of beauty preferring to sit in the armchair at home, with their eyes on the phone or tablet.

But now that the threat of a pandemic has become a reality for people around the world, what are the roles of curators and artists in psycho-social response?

But, in the midst of indifference or fear, in Galaţi, a process of regeneration of the visual arts is being prepared. This summer, on August 21, a giant exhibition takes place, called the National Art Biennial “Camil Ressu” Galați.

The National Art Biennial “Camil Ressu” was attended by artists, members of the Union of Visual Artists in Romania (U.A.P.R.) and graduates of art universities in Romania. Includes works of painting, sculpture and graphics.

The place of the action is the Museum of Visual Art Galați and the Exhibition Hall of the U.A.P.R. ,Branch Galați “Nicolae Mantu”.

The National Art Biennial “Camil Ressu” Galați 2020, first edition , benefits from a prize fund worth 75,000 lei. For each section there were 10 nominations from which 3 awards were nominated.

 

© Sud-Est Forum 2020

Posted by on octombrie 11, 2020. Filed under ARTE VIZUALE,COTIDIAN,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry