GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Ciprian Măceșaru (pagină de jurnal despre Anders Koppel și marea familie de muzicieni din care face parte)

 

 

Descopăr (pe YouTube, of course) un compozitor danez cu totul special, un tip realmente genial: Anders Koppel (n. 1947, Copenhaga). Ascult mai întâi Concerto for Saxophone and Piano. Foarte rar sunt convins de confluența dintre muzica clasică și jazz (de rock nici nu mai vorbesc), dar aici lucrurile sunt îmbinate perfect, nu apar contraste supărătoare. Lucrul cel mai deranjant la astfel de lucrări este nediluarea suficientă a materialului jazzistic. Anders Koppel a cântat rock (e unul dintre fondatorii formației The Savage Rose), folk, world și jazz (Bazaar, trioul Koppel-Andersen-Koppel…), așa că a știut ce să facă atunci când a apelat în muzica clasică la arsenalul altor genuri muzicale. Până la un punct, el este un fel de Moondog danez, discursul său muzical fiind totuși mai amplu și mai împlinit. Concerto for Saxophone and Piano este, n-am nicio îndoială, o realizare excepțională, iar solistul Benjamin Koppel, fiul compozitorului, un saxofonist care dovedește că posedă nu doar o tehnică desăvârșită, ci și știința de a transmite emoție. Ascult apoi, până dimineața, alte și alte lucrări, dintre care cel mai mult îmi plac Triple Concerto for Mezzo Saxophone, Cello & Harp, Mezzo Saxophone Quintet, String Quartets (No. 1 & No. 2), Double Concerto for Recorder & Saxophone, The Abyss… Văd și înregistrarea Concertului pentru orgă Hammond, cu Orchestra Simfonică din Aarhus, solist fiind chiar Koppel – intră în scenă, nu are haină, iar în picioare poartă niște încălțări Nike; după ce salută publicul și orchestra, se așază la orgă și, spre amuzamentul tuturor, se descalță, lăsându-și încălțările să cadă undeva în spatele banchetei. Anders Koppel a compus peste 90 de lucrări pentru diferite ansambluri de muzică clasică (concerte și muzică de cameră), muzică de film (a câștigat două premii Robert), muzică pentru balet, teatru, musicaluri. Cântă la pian, clarinet și orgă. Concerto No. 2 for Saxophone and Orchestra a fost prezentat în premieră de Orchestra Simfonică din Odense, avându-l la pupitru pe Nicolae Moldoveanu. A doua zi, caut pe internet mai multe informații despre Anders Koppel și aflu că familia Koppel reprezintă o adevărată dinastie de muzicieni. Tatăl lui Anders este compozitorul cu origini evreiești Herman D. Koppel. El și familia sa au fost nevoiți să plece din Danemarca în 1943, refugiindu-se din calea nazismului în Suedia, la Örebro. După război, reîntors la Copenhaga, Herman D. Koppel a compus Tre Davidssalmer op.48 for chorus and orchestra, lucrare inspirată de suferința evreilor în timpului nazismului (din păcate, nu am găsit-o pe YouTube). Herman D. Koppel, discipol al lui Carl Nielsen și o autoritate în interpretarea muzicii de pian a acestuia, a fost admis în Academia Regală Daneză de Muzică la doar 17 ani. Fratele său, Julius Koppel, a fost violonist. În afara lui Anders, Herman D. Koppel a mai avut trei copii: Thomas (compozitor), Lone (soprană) și Therese (pianistă). Anders este tatăl a două fiice: Sara (animator and artist) și Marie Carmen (cântăreață de gospel, soul & jazz). Dintre cei patru copii ai lui Thomas, două fete, Billie și Naja Rosa, sunt cântărețe și compozitoare de muzică pop. Lone are trei copii, dintre care doi sunt muzicieni: Nikolaj (pianist) și Thomas Peter (tenor). Un lucru e clar, așchia nu sare departe de trunchi în neamul Koppel.

 

 

Ciprian Măceșaru (diary page about Anders Koppel and the great family of musicians he belongs to)

 

I discover (on YouTube, of course) a very special Danish composer, a really brilliant guy: Anders Koppel (b. 1947, Copenhagen). I listen first at all, the Concerto for Saxophone and Piano .

Very rarely I am convinced of the confluence between classical music and jazz (I’m not even talking about rock), but here things are perfectly combined, there are no annoying contrasts. The most annoying thing about such works is the insufficient “undilution” of the jazz material.

Anders Koppel sang rock (he is one of the founders of The Savage Rose), folk, world and jazz (Bazaar, the Koppel-Andersen-Koppel trio …), so he knew what to do when he turned to classical music, the arsenal of other musical genres. Up to a point, he is a kind of Danish Moondog, his musical discourse being broader and more fulfilled. Concerto for Saxophone and Piano is, without a doubt, an exceptional achievement, and the soloist Benjamin Koppel, the composer’s son, a saxophonist who proves that he possesses not only a perfect technique, but also the science of conveying emotion.

Then, ‘till the morning, I listen to other works , most of which I like Triple Concerto for Mezzo Saxophone, Cello & Harp, Mezzo Saxophone Quintet, String Quartets (No. 1 & No. 2), Double Concerto for Recorder & Saxophone , The Abyss … I also see the recording of the Hammond Organ Concerto, with the Aarhus Symphony Orchestra, the soloist being even Koppel – he enters the stage, he has no clothes, and he is wearing some Nike shoes; after greeting the audience and the orchestra, he sits down at the organ and, to everyone’s amusement, takes off his shoes, dropping his shoes somewhere behind the bench. Anders Koppel has composed over 90 works for various ensembles of classical music (concerts and chamber music), film music (he won two Robert awards), music for ballet, theater, musicals. He plays the piano, clarinet and organ. Concerto No. 2 for Saxophone and Orchestra was premiered by the Odense Symphony Orchestra, with Nicolae Moldoveanu at the desk. The next day, I search the internet for more information about Anders Koppel and find out that the Koppel family is a real dynasty of musicians. Anders’ father is the Jewish composer Herman D. Koppel.

He and his family were forced to leave Denmark in 1943, taking refuge from Nazism in Örebro, Sweden. After the war, returning to Copenhagen, Herman D. Koppel composed Tre Davidssalmer op.48 for chorus and orchestra, a work inspired by the suffering of Jews during Nazism (unfortunately, I did not find it on YouTube). Herman D. Koppel, a disciple of Carl Nielsen and an authority on his piano music, was admitted to the Royal Danish Academy of Music at just 17 years old. His brother, Julius Koppel, was a violinist. In addition to Anders, Herman D. Koppel had three more children: Thomas (composer), Lone (soprano) and Therese (pianist). Anders is the father of two daughters: Sara (animator and artist) and Marie Carmen (gospel, soul & jazz singer). Of Thomas’ four children, two girls, Billie and Naja Rosa, are pop singers and songwriters. Lone has three children, two of whom are musicians: Nikolaj (pianist) and Thomas Peter (tenor). One thing is clear, like father, like children in the Koppel family.

 

 

© Sud Est Forum 2020

 

 

Posted by on mai 27, 2020. Filed under CULTURAL,EVENIMENT,HOME,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry