GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Fotografia de portret sau ȋntre dionisiac şi apolinic (Dmitry Ageev şi Brett Walker)

 

Este greu de sintetizat un concept fãrã sã greşeşti sau sã jigneşti un artist. Mã gândeam la contrastul dintre cei doi mari artişti ai fotografiei: Îngeri vs. Demoni sau Materie vs. Antimaterie.

Cel mai probabil ar fi fost o greşealã, inclusiv folosirea lui versus, pentru cã de fapt nu este nici un conflict, ci numai o problemã de apropiere dialecticã, de cum privesc doi artişti oglindirea sufletului prin ochii şi prin faţa subiectului.

Aici poţi exclama: Ecce homo!

Într-un aparent conflict sau contrast gãsim povestea magicã a portretisticii de ȋnaltã ţinutã, cea care dezbracã suprafaţa şi ne spune poveşti despre oameni.

Parafrazându-l pe Gaston Bachelard putem spune ca aceşti artişti se ȋnsãrcineazã sã realizeze improbabilul şi sã asimileze irealul.

 

 

Rezonanţa esteticã merge de la puritatea şi voluptatea lui Ageev, plinã de seninãtatea contemplativã apolinicã spre drama existenţialã dionisiacã, pasionalã, iraţionalã, exaltatã pe care o relevã Brett Walker.

 

 

Putem sã ne bucurãm sau sã ne infiorãm, cei doi fotografi contemporani, unul rus şi celãlat britanic, ne aratã complementaritatea şi complexitatea demersului artistic şi de tehnicã fotograficã.

Şi ȋn acelaşi timp ne amintim cuvintele lui Kekule, care ȋn 1890, ne provoca intelectual:

Sã ȋnvãţãm sã visãm, domnilor. Dupã care poate cã vom afla adevarul…

 

***********************************

 

Portrait photography or between Dionysiac and Apollonian (Dmitry Ageev and Brett Walker)

It is difficult to synthesize a concept without mistaking or offending an artist … I was thinking of the contrast between the two great artists of photography: “Angels vs. Demons” or “Matter vs. Antimatter”.

Most likely it would have been a mistake, including its use, because in fact there is no conflict, but only a problem of dialectical closeness, as two artists look at the reflection of the soul through the eyes and the face of the subject.

Here you can exclaim: Ecce homo!

In an apparent conflict or contrast we find the magical story of the high-profile portrait, the one who strips the surface and tells us stories about people.

To paraphrase Gaston Bachelard we can say that these artists are tasked with realizing the improbable and assimilating the unreal.

The aesthetic resonance goes from Ageev‘s purity and voluptuousness, full of the Apollonian contemplative serenity towards the Dionysian, passionate, irrational, exalted existential drama that Brett Walker reveals.

We can enjoy or cool down, the two contemporary photographers, one Russian and the other British, show us the complementarity and complexity of the artistic approach and the photographic technique.

And at the same time, we remember the words of Kekule, who in 1890, provoked intellectually:

Let’s learn to dream, gentlemen. Then maybe we will find out the truth …. 

 

© Sud-Est Forum

Posted by on august 16, 2019. Filed under ARTE VIZUALE,FOTOGRAFIE,HOME,LUMEA FOTOGRAFIEI,NEWS. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry