GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Postulatul ȋntâlnirii organicului cu anorganicul

 

 

Metalul rece este nerabdãtor sã muşte din carne, sã soarbã orice picaturã de sânge. Corpul fragil se deplaseazã uşor, speriat ȋn albeaţa sa de atâta fier mort. Mii de carcase de maşini suţin amintirea civilizaţiei bazate pe foc şi vitezã.

Ea era o sclavã, fãrã speranţã de scãpare, pentru propria adrenalinã. Experienţa devenise singura realitate valabilã.

S-a ȋntâmplat ca elementul organic şi cel anorganic sã se completeze unul pe celãlalt ca ȋntr-un exerciţiu de derivã a continentelor, suflete chinuite zbãtâdu-se sã se elibereze dintre sârme şi fiare contorsionate. E un iad sau un rai? Nu ştie nimeni asta.

Glande cu hormoni strãini extrãgeau benzina şi ȋnlocuiau sângele, munca le dãdea viaţa, metalul aduce umbra, mâncau din truda ei şi ȋn noapte apãrea carnavalul.

Erau pãcatele tatãlui atât de mari ȋncât ea asista nepãsãtoare la asanarea anorganicã? Ea refuza moartea fizicã, asta e destinaţia organicului, sã creadã ȋn extaz şi sã meargã ȋn rai. Şi aşteaptã mântuirea graţiei corpului care sfideazã extragerea amintirilor, celulã cu celulã.

 

***********

 

Postulate of Organic Meeting with Inorganic

Cold metal is anxious to bite the meat, to whip up any drop of blood. The fragile body moves easily, scared in its whiteness of so many dead bodies. Thousands of carcasses support the memory of fire-speeding civilization.

She had become a slave without hope of escaping her own adrenaline. Experience had become the only valid reality. It has come to pass that the organic and the inorganic elements complement one another as an exercise in the drifting of the continents, tormented souls struggling to free themselves from contorted beams and beasts. Is it a hell or a hell? No one knows that.

The foreign hormone glands extracted gasoline and replaced the bones, the work brings life, the metal brings shade, eats its toil, and the carnival appears in the night.

Were the father’s sins so great that she did not care for inorganic sanitation? She refuses physical death, that’s the destination of the organic, to believe in ecstasy and go to heaven. And he waits for the grace of the body that defies the extraction of the memories, the cell with the cell.

 

 

© Cornel Gingãraşu

Model: Elena

Posted by on iulie 20, 2019. Filed under CORNEL GINGARASU,HOME,NEWS,PORTOFOLII. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry