GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

Fotografi expresioniști moderni – 2. CRINA PRIDA

Cu o evidentă tendinţă la transgresiune, dar niciodată atingând vulgarul, Crina Prida se prezintă ca o artistă care combină o cultură solidă şi vastă cu o sensibilitate aparte.
Ea este un artist conceptual, eu aş adăuga la nuanţă, care pendulează spre expresionism şi spre glamour. 

©Crina Prida. All rights reserved.

În puţine cuvinte, Crina Prida, ar putea fi descrisă ca fiind sinceră, fără frica de a-şi arăta plăcerea spre frumuseţea feminină, misterul şi eleganţa, păstrând totuşi într-un “clin d’oeil” un zâmbet poznaş, care nu este pentru toată lumea.
Acum vreun an, îmi amintesc că în acest creuzet numit Facebook, Crina era urmărită zilnic de un fan japonez, mare admirator….a reuşi să impresionezi un privitor japonez, care se ştie că au o viziune mult mai rafinată, cu căutări simbolice şi minimale, este o performanţă şi arată că drumul Crinei este unul spre marea esenţă şi echilibru.

Aici vom prezenta un album de fotografie care conturează fotografia expresionistă a Crinei.

********************************************************************************************************

With the obvious tendency to transgress, but never touching the vulgar, Crina Prida presents himself as an artist who combines a solid and vast culture with a special sensitivity. She presents himself as a conceptual artist, I add to the shade, as he moves towards expressionism and glamor.
In a few words about Crina Prida, she aspires to describe her as a sincer, without fear of showing her pleasure in feminine beauty, mystery and elegance, yet retaining in a “clin d’oeil” a lingering smile that is not for everyone.
A year ago, I remember that in this crucible called Facebook, Crina was watched daily by a Japanese fan, a great admirer … to be able to impress a Japanese viewer who knows they have a more refined vision, with more symbolic, toward Europeans is a performance and shows that the Crina’s work  is to great essence and balance.
Here we present a photo album that outlines the expressionist photo of the Crina.

 

Portofoliu: https://www.crinaprida.com/

Posted by on mai 12, 2018. Filed under HOME,NEWS,PORTOFOLII. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry