GRAND Galleries

Galleries

[Galleries not found]

16 Masters of photography – 16 Maeștri ai fotografiei

Despite the bidimensional, a photo can tell a lot. And her talk can be a move, a whisper, a word, or it’s a symphony with a thousand tones or emotions.

Great masters of photography? A list of them? One of the heaviest tasks, a ranking that struggles with subjectivity and official acceptance … but in the landscape of visual culture there are some who detonate the noisy earthquake.

Here we go over our little idiosyncrasies or affinities, such as: film vs. digital, black and white vs color, image as such vs. technically processed; no matter the technical details, here we are talking about a fundamental substance.

Masters attach to their work something great like death, as André Malraux said

only death turns life into a destiny”.

And life is celebrated, together with dreams and reality, I would add.

To confront the madness of the world and to describe at the same time the beauty, a task performed by the great photographers or, as the same Malraux said, “a world ordered by its flowers, a world ordered by its roots.

What does a master define in photography? A photographer who is more than good, is a brave who knows frontiers and limitations, overcomes them, broadens the sense of style.

Here is an album chosen from the perspective of time, photographers who are already at the peak … but we are promising the search for young people who can say a word “hard” in photographic art.

************************************

Ȋn ciuda bidimensionalităţii, o fotografie poate spune multe. Și vorba ei poate fi mută, o soaptă, un murmura sau se ridică ca o simfonie cu mii de tonuri și emoţii.

Mari maeștri ai fotografiei? O listă cu ei? Una din cele mai grele sarcini, un clasament care se luptă cu subiectivitatea și cu acceptarea oficială….dar ȋn peisajul culturii vizuale sunt unii care detașează cutremurător de nobil.

Aici trecem peste micile noastre idiosincrazii sau afinităţi, cum ar fi: fotografie pe film vs. digital, alb-negru vs. color, imaginea ca atare vs.  prelucrată tehnic; nu mai contează amanuntele tehnice, vorbim doar de o substanţă fundamentală.

Maeștrii anexează la opera lor ceva măreţ precum moartea, după cum spunea și André Malraux

numai  moartea transformă viaţa ȋntr-un destin”.

Și viaţa este celebrată, laolaltă cu visele și realitatea, aș adaugă eu.

Să ȋnfrunţi nebunia lumii și să-i descrii ȋn același timp frumuseţea, o sarcină ȋndeplinită de marii fotografi sau cum spunea același Malraux, “unei lumi ordonată după florile sale, o lume ordonată după rădăcinile sale”. 

Ce definește un maestru ȋn fotografie? Un fotograf care este mai mult decȃt bun, este un curajos care cunoscȃnd frontierele și limitările, le depășește, lărgește sensul stilului.

Aici este un album ales și prin prisma timpului, fotografi care deja sunt la apogeu….dar promitem cu stăruinţă căutarea tinerilor care pot spune un cuvȃnt “greu” ȋn arta fotografică.

************************************

Abstract

                       © Zupcu Ion

Street – Fotografia de stradă

                          © William Klein

Nude – Nud

                     © Vadim Stein

 Surrealism – Suprarealism

               © Thomas Barbèy

Drama – Dramă

                    © Sebastião Salgado

Ineffable – Inefabil

            © Robert ParkeHarrison

Humor – Umor

                     © René Maltête

Metaphysics – Metafizică

                     © Piero Marsili Libelli

Expressionism – Expresionism

                      © Joel-Peter Witkin

Beauty 

          © Jeanloup Sieff

Tales – Poveste

                         © Jan Saudek

Portrait – Portret

                           © Irving Penn

Landscape – Peisaj

                      © Hengki Koentjoro

Animals – Natură sălbatică

                       © Gregory Colbert

Visual psychoanalysis – Psihanaliza vizuală

           © Daido Moriama

Still life – Natura statică

      © Chema Madoz

 

Photo credit: Internet

Text: Cornel Gingărașu

Posted by on mai 19, 2018. Filed under HOME,NEWS,PORTOFOLII. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry